PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Klára Seitlová

Odborná profilace

Dr. Klára Seitlová se dlouhodobě specializuje na oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí (komunikace prostřednictvím web 2.0; nové formy komunikace; on-line vzdělávání) a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí odborného zájmu je projektové řízení, ve kterém aktivně publikuje.

Životopis

Absolventka magisterského jednooborového studia a doktorského studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2002 pracuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů a od roku 2006 působí jako lektorka manažerských kurzů a teambuildingových programů. V letech 2009-2012 byla spoluřešitelem ESF projektů „Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci“ a „Vzdělávání a zvyšování kompetenci pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů“. Na Univerzitě Palackého působí na dvou katedrách a to na Katedře psychologie a Katedře aplikované ekonomie. Od roku 2011 je proděkankou pro pro studijní a sociální záležitosti. Na Katedře psychologie byla v letech 2010 – 2014 koordinátorkou zahraničního studia a stáží. V roce 2012 obhájila na Katedře psychologie disertační práci na téma „Role kurzů při utváření a rozvoji vztahů v pracovním prostředí“. Je držitelkou akreditací pro model organizační kultury vyvinutý G. Hofstedem a B. Waisfiszem, Hogenovu diagnostiku, diagnostiku v oblasti „Cultural Transformation Tools“ od Barrett Values Centre, týmové role dle M. Belbina a Management se zaměřením na štíhlou výrobu. Je akreditovaným koučem v Integrativním koučinku (MŠMT). Absolvovala výcvik Gestalt v Osobním a pracovním kontextu (Institut pro gestalt terapii, 205 hodin). Další oblastí odborného zájmu je projektové řízení (akreditace PRINCE2® Foundation), ve kterém taktéž aktivně publikuje.

Zuzana Ježková